Wydawnictwa
Regulamin

Informacje Ogólne

Pkt.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy działający pod adresem www.bractwotrojka.pl, prowadzonym przez firmę Bractwo Trojka Maciej Hojak z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Poznaniu pod numerem 54898/2007, NIP 782-1477-422, Regon 300661815.

Dane kontaktowe:

Adres ul. Fredry 5/3A

61-701 Poznań

Numer rachunku bankowego M-Bank: 41114020040000320248573473

Telefon: 696-965-195

E-mail: bractwotrojka@gmail.com

Pkt.2 Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Pkt.3 Sprzedaż towarów jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.bractwotrojka.pl

Pkt.4 Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów na stronie internetowej nie obejmują kosztów przesyłki.

Pkt.5 Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy wprowadzaniu i aktualizacjach informacje zawarte na stronie www.bractwotrojka.pl, nie mogą być (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

Pkt.6 Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i przecen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. W działach Tania książka oraz Antykwariat znajdują się książki używane lub z wadami. Zniszczenia oraz uszkodzenia w takim przypadku są opisane przy danym produkcie. Użytkownik zamawiając te pozycje akceptuje zgodność towaru ze stanem faktycznym. Doradzamy jednak kontakt mailowy lub telefoniczny w sprawie szczegółowego opisu stanu produktów.

Zamówienia i Dostawa

Pkt.7 Zamówienia towarów mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Pkt.8 Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok, chyba że na stronie internetowej www.bractwotrojka.pl pojawi się informacja o czasowym wstrzymaniu przyjmowania zamówień.

Pkt.9 Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i potwierdzenie formularza "Zamówienie" znajdującego się na stronie www.bractwotrojka.pl.

Pkt.10 Składający zamówienie zwany dalej Użytkownikiem jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Zamówienie".

Pkt.11 Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on generowaną automatycznie odpowiedź z serwisu www.bractwotrojka.pl potwierdzającą złożenie zamówienia. Zamówienie posiada wówczas status "Oczekujące".

Pkt.12 Zamówienie przyjęte do realizacji, to takie, w którym potwierdzono dostępność zamawianego towaru oraz - w przypadku wyboru przedpłaty, jako metody płatności - uzyskano pozytywną autoryzacje płatności. W przypadku wyboru metody płatności w postaci opłaty za pobraniem lub płatności podczas odbioru osobistego, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w chwili potwierdzenia dostępności zamówionego towaru. O przyjęciu zamówienia do realizacji i zarazem o zawarciu umowy pomiędzy oboma stronami ( pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym) Użytkownik zamówienia zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną, na podany przez siebie w formularzu "Zamówienie" adres e-mail. Zamówienie posiada wówczas status "Potwierdzone". Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia może oznaczać, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji z powodu braku danego towaru w magazynie. W takim wypadku prosimy o kontakt na adres e-mail lub telefon 696-965-195.

Pkt.13 Sklep internetowy pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika, według zaznaczonej przez Użytkownika w formularzu "Zamówienie" metody wysyłki. Koszt przesyłki oraz koszt towaru są w formularzu zamówienia osobno podane.

Pkt.14 Czas realizacji zamówienia w większości przypadków wynosi 24 godziny. Jest on podawany na stronie osobno, przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje z różnym czasem realizacji, zamówienie jest realizowane po skompletowaniu całości, zgodnie pozycją, na którą trzeba czekać najdłużej.

Pkt.15 Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. Jeżeli wystąpią braki w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu, powiadamiamy o tym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Pkt.16 Każda transakcja dokumentowana jest standardowo za pomocą rachunku oraz paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeśli taka opcja zostanie wybrana przez Użytkownika.

Pkt.17 Preferowaną formę płatności wybiera Użytkownik w formularzu "Zamówienie". Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

a) poprzez przesyłkę pobraniową, płatną przy odbiorze u kuriera lub w wybranym przez Użytkownika paczkomacie

b) osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub poprzez pocztę elektroniczną

c) w formie przedpłaty przelewem na numer rachunku bankowego Bractwo Trojka Maciej Hojak nr konta 41114020040000320248573473

d) poprzez przelew online w systemie płatności przelewy24

e) poprzez kartę płatniczą

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Pkt.18 Standardowe wysyłki realizowane są tylko na terenie Polski. Ewentualną wysyłkę poza granicę Polski uzgadniamy poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę kuriera, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

Pkt. 19 Jeśli Użytkownik w ciągu 8 dni od złożenia zamówienia z opcją przedpłaty lub zapłaty przy odbiorze osobistym, nie wpłaci odpowiedniej kwoty za zakup towarów i / lub nie sfinalizuje odbioru osobistego, otrzyma od Sprzedającego mail dot. realizacji zamówienia. Rezygnacja z zamówienia, brak odpowiedzi na próbę kontaktu lub dalszy brak zapłaty / odbioru towaru, skutkuje anulowaniem zamówienia po 10 dniach od daty jego złożenia.

Zwroty i reklamacje

Pkt.20 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użytkownicy naszego Sklepu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, mają prawo do zwrotu zakupionego w naszym sklepie towaru wraz z kosztami przesyłki. Użytkownik chcący odstąpić od umowy proszony jest o wysłanie do nas drogą mailową lub poinformowanie podczas rozmowy telefonicznej, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie wystarczy by zawierało imię i nazwisko Użytkownika, nr zamówienia oraz sformułowanie, iż odstępuje on od umowy. W ramach odstąpienia od umowy sprzedaży przyjmujemy wyłącznie zwroty Produktów w stanie nienaruszonym.

Pkt.21 Procedura zwrotu towaru:

a) Po dostarczeniu przesyłki zamawiającemu Użytkownikowi doradzane jest sprawdzenie zgodności odbieranego towaru z zamówieniem oraz jego stanu. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń powinien niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem.

b) Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Sprzedawca.

c) Nie przyjmujemy przesyłek zwracających towar wysyłanych do nas za pobraniem.

d) Zwrotu środków dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy Zamówieniu. Zwrotowi podlega cena Zamówienia wraz z kosztami dostawy i zwrotu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą dokonamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której opłacono Zamówienie. Należność zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.

e) Z uwagi na właściwości niektórych Produktów skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy nie jest możliwe w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po doręczeniu.

Pkt.22 Zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku ewentualnych reklamacji za towar niezgodny z zamówieniem należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym www.bractwotrojka.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie ( namiary kontaktowe podane w pkt.1 niniejszego regulaminu). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. Reklamację rozpatrujemy w ciągu trzech dni roboczych.

Pkt.23 Produkt uszkodzony wymieniamy na inny, pełnowartościowy, oraz ponosimy koszty wysyłki, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zwracamy Użytkownikowi równowartość ceny produktu oraz kosztów wysyłki, oferujemy mu inny, dostępny w sklepie produkt do wyboru lub po konsultacji i za zgodą Użytkownika obniżamy cenę produktu, a wynikającą z tego powodu różnice w cenie zwracamy. Formę w jaki sposób ma być dokonane zadośćuczynienie za wadliwy towar określa Użytkownik.

Prawo odstąpienia od umowy - produkt cyfrowy (ebook)

Pkt.24 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Informacje pozostałe

Pkt.25 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Pkt.26 Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Użytkownik księgarni ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w księgarni oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.

Pkt.27 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bractwotrojka.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2023

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl